Нээлттэй 15 цаг 15 минут 3 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаГомдол
№19947519 Шүүхийн шийдвэрийн байрны халаалт ирэхгүй, дуудлага өгхөөр ирэхгүй байна.
- - 2-р дулааны станц Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай 15 цаг 19 минут ын өмнө үүссэн ДуудлагаСанал хүсэлт
№19838492 Амьдралын түвшин дахин тогтоолгож болох уу
- - Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй 15 цаг 20 минут 49 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаГомдол
№19610996 Домбот хотхоны 6 давхар халаалт ирэхгүй байна.
- - 2-р дулааны станц Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай 15 цаг 24 минут 36 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаСанал хүсэлт
№19453477 Өрх толгойлсон эхийн улиралын мөнгө хэзээ орох вэ
- - Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй 1 өдөр 20 цаг 33 минут 57 секундын өмнө үүссэн БиечлэнГомдол
№24475695 38 айлын орон сууцны 2-р орц нийтдээ халаалт ирэхгүй байна.
- - 2-р дулааны станц Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй 1 өдөр 20 цаг 36 минут 51 секундын өмнө үүссэн БиечлэнСанал хүсэлт
№24215399 Шугмын радио сүүлийн 2 сар явсангүй тодруулж өгнө үү
- Хөгжлийн бодлогын хэлтэс Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй 1 өдөр 20 цаг 41 минут 12 секундын өмнө үүссэн БиечлэнСанал хүсэлт
№24053288 Тоглоомтой гудамжны гэрэлтүүлэг асахгүй байна
- - "Ховд эрч хүч" ТӨААТҮГ Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй 1 өдөр 20 цаг 47 минут 12 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаСанал хүсэлт
№13714853 2-р 60 айлын 5-р орц ус алдаж байна.
- - Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний "ШимУс" ОНӨААТҮГ Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй 1 өдөр 20 цаг 49 минут 32 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаГомдол
№13338519 Их монголын А байрны 2-р орцны 2 өрөөнүүд халахгүй байна.
- - Дулааны бадамлах дөл ХХК Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй 1 өдөр 20 цаг 55 минут 48 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаСанал хүсэлт
№13080027 Буянтын боргио бохир усаа гадаа ил задгай айлын хашааруу асгаж байна.
- Жаргалант сум Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй 1 өдөр 21 цаг 7 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаГомдол
№12658725 Мянгад суманд хайгуулын ажил хийж байсан Дорнын шим ХХК нь ажилчдынхаа цалинг өгөхгүй байна.
- Хууль зүйн хэлтэс Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй 1 өдөр 21 цаг 7 минут 8 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаГомдол
№12550257 Толхын ойл халаалт ирэхгүй байна
- - Дулааны бадамлах дөл ХХК Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй 1 өдөр 21 цаг 8 минут 57 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаГомдол
№12161328 Дырдубайгын байрнууд халаалт ирэхгүй байна яаралтай арга хэмжээ авч өгнө үү
- - Дулааны бадамлах дөл ХХК Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй 1 өдөр 21 цаг 15 минут 26 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаГомдол
№11727058 Дырдубайгын байрнууд халаалт ирэхгүй байна яаралтай арга хэмжээ авч өгнө үү
- - Дулааны бадамлах дөл ХХК Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай 1 өдөр 21 цаг 22 минут 40 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаГомдол
№11350352 УБХэлтэсд 10 сарын 26 нд захиалсан гадаад паспорт ирэхгүй байна.
- - Улсын бүртгэлийн хэлтэс Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай 10 өдөр 14 цаг 58 минут 38 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаГомдол
№16999932 36 айл халаалт ирэхгүй байна.
- - Дулааны бадамлах дөл ХХК Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай 10 өдөр 15 цаг 1 минут 27 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаГомдол
№16825216 36 айл халаалтгүй 4 хонож байна. яаралтай арга хэмжээ авч өгнө үү
- - Дулааны бадамлах дөл ХХК Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай 10 өдөр 15 цаг 4 минут 22 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаГомдол
№16680205 36 айл халаалт ирэхгүй 4 хонож байна яаралтай арга хэмжээ авахгүй бол хөлдөх гэж байна.
- - Дулааны бадамлах дөл ХХК Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай 10 өдөр 15 цаг 6 минут 47 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаГомдол
№16495562 36 Айл халаалт ирэхгүй 3 хонож байна.
- - Дулааны бадамлах дөл ХХК Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай 10 өдөр 15 цаг 9 минут 52 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаСанал хүсэлт
№16164164 11 Сарын асаргааны мөнгө орохгүй байна. Шалгаж өгнө үү
- - Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай 14 өдөр 20 цаг 45 минут 7 секундын өмнө үүссэн БиечлэнСанал хүсэлт
№2711913 Хүндэт донорын түлшний мөнгө хэзээ орох вэ.
- - Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай 1 сар 7 өдөр 15 цаг 13 минут 7 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаГомдол
№12992941 Ягаан 80 айл халаалт ирэхгүй байна. Шалгаж тодруулж өгнө үү.
- - Дулааны бадамлах дөл ХХК Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай 1 сар 8 өдөр 15 цаг 56 минут 46 секундын өмнө үүссэн БиечлэнГомдол
№24337743 2-р 60 - айл хэрэглээний халуун ус ирэхгүй байна. Яаралтай шалгаж хариу өгнө үү.
- - Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний "ШимУс" ОНӨААТҮГ Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй 1 сар 8 өдөр 16 цаг 9 минут 14 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаСанал хүсэлт
№13488968 52-ын автобусны зогсоол дээр хүлээлгийн сандал хийх шаардлагатай байна.
- Жаргалант сум Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай 1 сар 8 өдөр 16 цаг 36 минут 20 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаГомдол
№11701631 Мөнххайрхан сумын Халамж үйлчилгээний ажилтнаас халамжийн талаар тодруулах гэсэн боловч утсаа авахгүй мөн ажил дээр нь очхоор байхгүй байна.
- - Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй 1 сар 8 өдөр 16 цаг 43 минут 5 секундын өмнө үүссэн ДуудлагаСанал хүсэлт
№1920310 Бичигт багийн 8-р гудамж дундуураа зааггүй үргэлжилсэн урт болхоор орой өглөөд хүүхэд нохойд хөөгдөж мөн ус авхад хүртэл хүндрэлтэй байна. дундуур нь хүн явах заагтай болгах хэрэгтэй байна.
- Жаргалант сум Дэлгэрэнгүй ...